Jaarvergadering: 24 mei 2022 20.00 uur


 • H.C.V.  De Noorkermennekes  Hengelo

www.noorkermennekes.nl


Betreft: Agenda Jaarvergadering                                                               Hengelo, 24 mei 2022

Beste Nookermennekes en Noorkerwiefkes,

De volgende agendapunten zullen aan de orde komen tijdens aankomende jaarvergadering, dinsdag 24 mei om 20.00 uur in ons Krekelnest. 

 1. Opening
 2. Mededeling
 3. Verslag van de jaarvergadering 2020
 4. Algemeen jaarverslag 2019/2020 en beleid toekomst.

PAUZE

 • Financieel verslag
 • Kascommissie
 • Bestuur mutaties:

Voorzitter: Peter Kroeze treed af. Remy Peters heeft zich verkiesbaar gesteld. Het bestuur is voornemens Remy als voorzitter te benoemen met goedkeuring van de vergadering.  

Secretaris: door het bestuur aangedragen gekozen: Angela Groot.

Bouwgroep: Dennis Peezenkamp aftredend en opnieuw verkiesbaar.

Dansmarietjes: Renate Prinsen aftredend en opnieuw verkiesbaar. Binnen de leidsters groep is Renate opnieuw verkozen als bestuurslid en het bestuur is voornemens dit te volgen met goedkeuring van de vergadering.

 • WVTTK
 • Rondvraag
 • Sluiting

Naast de kandidaatstelling door het bestuur kunnen door de leden tegenkandidaten worden gesteld, mits dit schriftelijk geschied middels het secretariaat en uiterlijk 3 x 24 uur voor aanvang van de jaarvergadering en ondertekent door tenminste 10 stemgerechtigde leden.

Indien er geen tegenkandidaten zijn, gaat het bestuur ervan uit dat de betreffende bestuursleden worden gekozen. Wanneer er meerdere kandidaten zijn voor een functie zal er anoniem schriftelijk worden gestemd in de vergadering.

Namens het bestuur.

 • May 07, 2022
 • 0
Wilfred O
About me